ד”ר אלונה זר, מנהלת האונקולוגיה הרפואית, הקריה הרפואית רמב”ם.