חדשות הכלכלה בעיתון “המבשר” נפרסם מאמר ששר התיירות תומך תיירות מרפא.