ביום 29.1.2019 יכנס לתוקף חוק תיירות מרפא. החוק החדש קובע הוראות שונות לעוסקים בענף, ובכלל זה חובת רישום של סוכני תיירות מרפא, חובת סודיות ונאמנות של סוכן תיירות המרפא, חובת מסירת הזמנה בכתב לתייר רפואי, חובת זיהוי סוכן באמצעות תג וכדומה. לצד הוראות אלו, נקבעו סנקציות וענישה, לרבות אי תשלום עמלת תיווך, לסוכן תיירות רפואי ו/או למוסד רפואי, שלא יקיים את האמור בחוק.

איגוד לשכות המסחר יחד עם האגודה הישראלית לתיירות רפואית, מקיימים כנס היערכות ליישום חוק תיירות המרפא החדש. ההשתתפות בכנס ללא תשלום, אך מחייבת ברישום מראש על בסיס מקום פנוי.

הכנס יתקיים ביום ראשון 20.1.2019 בשעה 14:30 בבית איגוד לשכות המסחר, רח’ החשמונאים, 84, תל-אביב, באולם הכנסים.

 

סדר יום

14:30-15:00התכנסות ורישום.

15:00-15:30 דברי פתיחה

 עו”ד אוריאל לין – נשיא איגוד לשכות המסחר;

 ח”כ עודד פורר – מפלגת ישראל ביתנו;

 

 מר מרק כצנלסון – יוייר האגודה הישראלית לתיירות רפואית.

15:30-16:30 דבר משרד הבריאות

 עו”ד טל נשרי – מנהל מחלקה בכירה (חקיקה), משרד הבריאות;

 גב’ שיר אברמיצקי – סגנית ראש חטיבת הרפואה, משרד הבריאות.

16:30-17:00 דבר משרד התיירות

 מר פיני שני – סמנכ׳׳ל מינהל חוויית התייר, משרד התיירות.

17:00-18:00 עשה ואל תעשה בחוק תיירות מרפא

• עו”ד רונן סולומון – מנהל תחום תיירות רפואית, איגוד לשכות המסחר.

18:00 סיכום יום העיון.

 

תוכנית הכנס כפופה לשינויים.

 

כנס בדבר חוק תיירות מרפא

יום ראשון 20.1.2019 בשעה 14:30

בית לשכת המסחר, רח’ החשמונאים 84, תל-אביב

 

עבור

דוא”ל: ceo@imta.co.il

טלפון: 054-5323881 (ויולה)

 

הרישום אינו מהווה אישור השתתפות ביום העיון אישור ההשתתפות יימסר לנרשמים על בסיס מקום פנוי באולם ההרצאות.

ניתן לחנות בחניון של קניון גינדיTLVברחוב החשמונאים 96 תל-אביב שעתיים חניה ראשונות – ללא תשלום.