הַמְבַשֵר הוא עיתון חרדי יומי שפרסם כתבה בתאריך 19.5.15 תחת כותרת “הסינים בדרך לישראל: האגודה הישראלית לתיירות רפואית מרחיבה את הפעילותה עד סין.