•  
    •  
      Log In | Lost Password

    האגודה הישראלית לתיירות מרפא IMTA מקבלת אך ורק מרפאות המנוהלות או בצוות של מנהל רפואי – מומחה רפואי או רופא מהקטגוריה הגבוהה ביותר עם ניסיון של 10 שנים לפחות במערכת הבריאות בישראל. זה ההבדל העיקרי בין מרפאות – חברי עמותת אימ”א ומאות סוכנים ומתווכים לא מקצועיים הנוכחים בשוק תיירות המרפא ואינם נותנים כל ערובה לטיפול מוצלח בחולה זר.