המבשר: לקראת דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת שיתקיימו ביום רביעי, ה-26.7, בנושא הצעת חוק תיירות מרפא, האגודה הישראלית לתיירות רפואית בלשכת המסחר מציגה מתווה חדש להצלת בתי החולים.

 

מהדו”ח השנתי של משרד הבריאות, עולה כי בשנת 2015 עמדו הכנסות בתי החולים הציבוריים מתיירות רפואית על סך של כ-192 מיליון ₪, לעומת שנת 2014, שאז עמדו ההכנסות על כ-237 מיליון ₪. מדובר על ירידה של 19% בהכנסות בתי החולים, לאחר שמשנת 2005 עד 2014 הכנסות בתי החולים מתיירות רפואית עלו ב-1,100% (פי 11).

 

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום תיירות רפואית באיגוד לשכות המסחר, “מרגע שהחלה ועדת גרמן בתוכניתה לפגוע בתיירות הרפואית, הרי שהמוטיבציה להביא ארצה תיירים רפואיים ירדה, ובהתאם הכנסות בתי החולים בישראל קטנו. משכך, פיתוחה של תעשיית תיירות רפואית בישראל, תוביל לגידול בהכנסות בתי החולים ולהקטנת גירעונותיהם“.

 

על רקע דברים אלו, הציגה האגודה הישראלית לתיירות רפואית שבלשכת המסחר, מתווה חדש לצמצום גירעונותיהם של בתי החולים. בהתאם למתווה, מדינת ישראל תעודד תיירות רפואית נכנסת לבתי החולים בישראל, במתן פטור מלא ממס על כלל השירותים שהתיירים רוכשים בישראל (כיום תייר משלם מע”מ בשיעור אפס רק עבור הטיפול בבית החולים והלינה בבית המלון, אך לא על רכישת ציוד רפואי, תרופות, עלויות הסוכן הרפואי שמלווה אותו וכדומה). במידה והעלויות לתייר רפואי תהיינה זולות יותר בישראל, הרי שהחברות לתיירות רפואית יוכלו להביא ארצה מטופלים רבים יותר מחו”ל, שכן תיירים רפואיים רבים נטשו לאחרונה את ישראל, והחלו לעבור טיפולים רפואיים בטורקיה, ומדינות מזרח אירופה, לאור המחירים הגבוהים בישראל.

 

מאחר ומרבית התיירים הרפואיים מגיעים לבתי החולים הגדולים בישראל (תל-השומר, איכילוב, רמב”ם וכדומה), הרי שבהתאם למתווה החדש, חלק מהכנסות בתי החולים הגדולים מתיירות רפואית, יופנה לבתי החולים בפריפריה, כדי שאלו גם יוכלו לרכוש ציוד רפואי חדיש, ובעתיד יוכלו לקלוט תיירות רפואיים לטיפולים אצלם. במתווה זה, בתי החולים במרכז, יסייעו כלכלית לבתי החולים בפריפריה, דרך ההכנסות מתיירות רפואית, ובראיה כלל מערכתית, תוך 3-5 שנים, בתי החולים מהפריפריה יחוזקו כלכלית, ויוכלו לקלוט ישירות תיירים רפואיים לטיפולים.

 

כמו כן, במתווה המוצע, הושם דגש במניעת הפגיעה במטופל הישראלי, כך שכל טיפול בתייר רפואי יהיה בשעות הערב בלבד (מלבד מצבי חירום). במתווה זה, גם הרופאים, האחיות, הסניטרים ושאר הצוות הרפואי, יתוגמלו עבור עבודה בשעות נוספות בערב, כך שמרבית הצוות הרפואי יהיה זמין גם בערב ובלילה בבית החולים, בין אם לטובת התייר הרפואי, ובין אם לטובת המטופל הישראלי.