אידלמן: רמת הרפואה בישראל ושמם הטוב של רופאיה, יש בהם כדי להפוך את המדינה למעצמה בתחום תיירות המרפא ולתרום בשנים הבאות ליצוא הדומה בהיקפו לזה של חברות תעשיית העילית; וזאת, ללא פגיעה בזמינות הטיפול הניתן לתושבי ישראל. מערכת הבריאות הישראלית, הסובלת ממחסור במשאבים, תוכל להתחזק מתיירות המרפא ובכך להיטיב עם תושבי ישראל.

לין: על המדינה לאמץ מדיניות של הרחבת התיירות הרפואית. זהו פתרון אמיתי לשיפור בתי החולים ומתן שירות טוב יותר למטופלים. “כיום ענף התיירות הרפואית הינו אחד מענפי ייצוא השירותים המוביל בישראל, בהיקף של 1.5 מיליארד ₪ בשנה, ויש להרחיבו להיקף של 5 מיליארד ₪ תוך 3 שנים”