לאור ההחלטה להסדיר את ענף התיירות הרפואית הנכנסת לישראל האגודה הישראלית לתיירות רפואית באיגוד לשכות המסחר שיגרה מכתב לשר התיירות ולסגן שר הבריאות.