אגודה ישראלית לתיירות רפואית (מרפא)

MEDICAL TOURISM ASSOCIATION OF ISRAEL

ИЗРАИЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

האגודה הישראלית לתיירות רפואית: יש לקבוע תנאי רישיון לעוסקים בתיירות רפואית

לאור ההחלטה להסדיר את ענף התיירות הרפואית הנכנסת לישראל האגודה הישראלית לתיירות רפואית באיגוד לשכות המסחר שיגרה מכתב לשר התיירות ולסגן שר הבריאות.

 

 

 

רשימת החברות תיירות מרפא

 
 

חדשות של תיירות מרפא

Наши партнеры