אגודה ישראלית לתיירות רפואית (מרפא)

MEDICAL TOURISM ASSOCIATION OF ISRAEL

ИЗРАИЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

האגודה הישראלית לתיירות רפואית מרחיבה פעילותה לסין

האתר הכלכלי ספונסר פרסם כתבה על הרחבת הפעילות של האגודה הישראלית לתיירות רפואית לשוק הפוטנציאלי של סין.

 

רשימת החברות תיירות מרפא

 
 

חדשות של תיירות מרפא

Наши партнеры